شركت مهندسين مشاور آبدان‌فراز (AFCE)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

شركت مهندسين مشاور آبدان‌فراز (AFCE) در سال 1377 ( 1998ميلادي ) آغاز به كار نموده و همزمان در همين سال توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان يك شركت مهندسين مشاور در ايران رتبه‌بندي گرديد. رتبه‌بندي اين شركت در حال حاضر عبارت است از :

 • توسعه منابع آب و سدسازي ( رتبه 1 )
 • شبكه‌هاي آبياري و زهكشي ( رتبه 1 )
 • تأسيسات شهري و آب و فاضلاب ( رتبه 3 )

شركت ما از گروهي مهندس حرفه‌اي با متوسط تجربه كاري حداقل 10 سال تشكيل يافته كه عمدتاً تخصص‌هاي زير را دارا مي‌باشند :

 • سدسازي و سازه‌هاي هيدروليك
 • زمين‌شناسي و ژئوتكنيك
 • شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
 • برنامه‌ريزي منابع آب
 • كشاورزي و برنامه‌ريزي اقتصادي
 • صنايع وابسته كشاورزي
 • تأسيسات آبرساني و مهندسي آب و فاضلاب
 • متره و برآورد
 • نظارت بر اجراي طرحها

از زمان شروع فعاليت حرفه‌اي بعنوان يك گروه مهندسي تلاش همه جانبه شركت ما اين بوده است كه ملزومات فني و اجرائي پروژهايش را بنحواحسن برآورده سازد. هدف اصلي شركت مهندسين مشاور آبدان‌فراز اينست كه براي كارفرما يك همكار صديق و كارآمد از زمان توصيف پيش‌شناخت اوليه پروژه‌ها تا اتمام آنان در فازهاي مختلف مطالعاتي و اجرائي باشد .